Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Основна література

E-mail Print PDF

Основна література

1. Інженерна графіка Підручник Частина 1 Основи нарисної геометрії Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. М., Власюк Г. Г.

2. Ванін В.В., Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Міхлевська Н.В. 
Короткий курс лекцій з інженерної графіки для  студентів немеханічних спеціальностей.— К.: НТУУ “КПІ”, 2013. —  44 с.

3. В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька ОФОРМЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ "Каравела", 2011

4. В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов Інженерна графіка. Львів "Новий світ", 2002, 284

5. Четвертухин Н.Ф. и др.. Курс начертательной геометри. М., " Высшая школа", 1986, 276.

6. Бубенников А.В., Громов Н.Н. Начертательная геометрия. М., " Высшая школа", 1985, 416.

7. Хаскин А.М. " Черчение". Киев, 1985, 440.

8. В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька " Оформлення конструкторської документації", Київ 2000, 158

9. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AUTOCAD: Навч. посібник.- К.:Каравела, 2005.-336с.

10. Государственные стандарты ЕСКД.

11. АвтоКАД, версия 10 Руководство пользователя АвтоДЕСК, 1989-500.

12. Э.Т. Романычева, Т.М. Сидорова, С.Ю. Сидоров. Auto CAD 14, "ДМК", М., 1997-446

13. Вольфганг Аугер Auto CAD11.0, Киев, BHV, 1993, 318

13. Оформлення конструкторської документації. Укладачі: Бліок А.В., Ванін В.В., Гнітецька Г.О., Київ НИК ВО, 1992, 124.

14. Учбові завдання з нарисної геометрії і інженерної графіки. Укладачі: Н.К. Віткун, М.Д.Бевз, В.В.Ванін, С.М.Горбань, В.Й.Залевський К., КПІ, 2003, 64.

15. "AUTOCAD Методичні вказівки", упорядники: Гнітецька Г.О, Гнітецька Т.В., Київ НТУУ " КПІ", 1997, 55.

16. Методические указания по решению задач проекционного черчения, Киев, КПИ, 1981. Укладачі Л.В. Петіна, М.С. Гумен.

17. Методичні вказівки і контрольні завдання з курсів "Нарисна геометрія" та " Інженерна графіка". Укладачі: Віткун Н.К., Ізволенська А.Є., Парахіна Н.А., Чорнощокова Л.Д., Київ, КПІ, 1992 - 60с.

Last Updated on Thursday, 27 March 2014 08:01