Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Інженерна графіка

Розділ "Інженерна графіка" є другим базовим розділом дисципліни. Він вивчається на протязі двох семестрів і завершується підготовкою двох альбомів графічних робіт. Розділ базується на попередній підготовці студентів по геометрії, кресленню, малюванню і призначений для формування у студентів елементів просторового мислення, розширення їх світогляду в напрямку предметно-інженерної діяльності та вивченню ними основних стандартів по оформленню конструкторської документації. У цьому розділі студенти отримують знання, за допомогою яких вони можуть оформляти конструкторську документацію у формі ескізу, виконаного від руки, або креслення, виконаного за допомогою креслярських інструментів. В зазначеному розділі студенти вивчають геометричне, проєкційне, машинобудівне та окремі розділи спеціального креслення за спеціальністю. Викладання розділу проводиться у вигляді практичних занять в спеціально обладнаних класах.

 

Зміст навчального матеріалу.

Частина 1. Теми лекцій


Тема 2.1. Геометричне креслення. Система стандартів ЄСКД - основні положення. Формати. Масштаби. Лінії. Шрифти. Спряження геометричних елементів. Основні вимоги до нанесення розмірів на кресленні. 

Тема 2.2. Проєкційне креслення. Апарат проєціювання. Головне та основні зображення. Вигляди, розрізи, перерізи. Прості розрізи. Ескіз моделі. Класифікація розрізів. Складні розрізи: ступінчасті, ламані та комбіновані. Особливості їх виконання. Ескіз деталі зі складним розрізом. Метод аксонометричного проєціювання. Види аксонометрії. Ортогональні ізометрія і диметрія. Ескіз деталі в аксонометрії.

Тема 2.3. Ескізи і робочі креслення деталей. Різьба. Класифікація різьб. Профіль та параметри метричної і трубної різьби. Ходові різьби. Зображення та позначення різьб на кресленні. Деталь з різьбою. Ескіз деталі з різьбою.

Тема 2.4. Ескізи і робочі креслення деталей. Чистота поверхні деталі. Параметри шорсткості поверхні. Умовності позначення шорсткості на кресленнях. Креслення деталі з різьбою.

Тема 2.5. Ескізи і робочі креслення деталей. Основні конструтивні і технологічні елементи деталі типу "Вал".Умовності зображення та оформлення креслення валу. Нанесення розмірів від технологічних баз. Ескіз деталі типу "Вал".

Тема 2.6. Ескізи і робочі креслення типових деталей механізмів. Основні конструктивні і технологічні елементи деталі типу "Кришка".Способи виготовлення. Формулювання технологічних вимог до ливарної деталі.Особливості нанесення розмірів та шорсткості ливарних деталей.Поняття чистової і чорнової технологічних баз. Ескіз деталі типу "Кришка".

Тема 2.7. Ескізи і робочі креслення деталей. Основні конструктивні і технологічні елементи деталі типу "Корпус". Способи виготовлення. Особливості деталей, виготовленої точінням, штампуванням, литтям. Ескіз деталі типу "Корпус".

Тема 2.8. Стадії проєктування. Креслення загального вигляду. Робоче креслення і ескіз деталі. Складальне креслення. Умовності і спрощення на складальних кресленнях. Типи з'єднань.

Тема 2.9. Текстові конструкторські документи. Специфікація. Призначення і вимоги до оформлення документа.

Тема 2.10. Деталювання. Знайомство з особливостями виконання креслень загального вигляду паяних і армованих складальних одиниць.Визначення складу складальної одиниці і технологічних особливостей окремих деталей.

Тема 2.11. Схеми. Види і типи схем. Схема електрична принципова. Правила виконання схем електричних принципових. Умовні графічні позначення схем електричних принципових.Літерно-цифрові позиційні позначення елементів. Перелік елементів. Умовності і спрощення.

Частина 2.  Практичні заняття

Тема 2.1. Загальні правила оформлення креслень (формати і основні написи, масштаби, лінії, шрифт, ін). 
Тема 2.2.Зображення: вигляди, розрізи, перерізи.. Нанесення розмірів.
Тема 2.3.Метод аксонометричного проєціювання.
Тема 2.4.Робочі креслення та ескізи деталей. Різьба. Зображення та позначення різьб на кресленні. Деталь з різьбою. Ескіз та робоче креслення деталі з різьбою.
Тема 2.5. Складальне креслення.
Тема 2.6. Креслення загального вигляду. Деталювання.
Тема 2.7. Схеми.

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
 

EngКАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"