Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Комп'ютерна графіка

 

Зміст навчального матеріалу.

Частина 1. Теми лекцій


Тема 3.1.
Елементи інтерактивної графіки. Вступ до вивчення системи AutoCAD.
Поняття про інтерактивну графіку.
Система автоматизованого проектування ACAD.
Загальні положення.
Призначення та основні можливості системи ACAD. Головне меню. Графічні примітиви і графічний редактор системи ACAD.
Команди формування креслення за допомогою графічних примітивів системи ACAD.

Тема 3.2.
Команди редагування креслення в системі ACAD
Команди редагування креслення в системі ACAD. Команди масштабування, повороту, копіювання , переносу, видалення і ін. Використання апарату об'єктної прив'язки.

Тема 3.3.
Інші можливості системи AutoCAD.
Нанесення розмірів у системі ACAD. Система координат користувача.
Напівавтоматичне нанесення розмірів і встановлення розмірних змінних.
Виконання штриховки, зразки штриховки.
Поіменовані елементи креслення. Поняття пошарового креслення. Створення і встановлення шарів, кольору, типів ліній. Робота з блоками.

Тема 3.4.
Тривимірне моделювання. Методи побудови тривимірних об'єктів. Побудова інженерних вигпядів.

Частина 2. Практичні заняття

Тема 3.1. Введення в САПР Auto Cad, початкові установки. Робота з графічними примітивами. Робота з прив язками. Креслення за шарами.
Тема 3.2. Команди редагування, команди керування зображенням. Нанесення розмірів.
Тема 3.3.Створення тривимірних моделей. Побудова інженерних виглядів. Використання місцевої системи координат користувача.
Тема 3.4. Нанесення штриховки, тонування.
Тема 3.5. Команди довідки, робота з блоками.

Частина 2. Лабораторні роботи (комп`ютерний практикум)

Основною метою лабораторних робіт є отримання комплексу вмінь з побудови і оформлення технічних креслень, моделювання тривимірних об'єктів та оперування ними. Приблизний перелік лабораторних робіт такий: 

1. Введення в САПР Auto Cad. Початкові установки. Робота з графічними примітивами.
2. Прив'язки. Креслення за шарами.
3. Команди редагування.
4. Побудова креслення "Контур геометричний".
5. Команди керування зображенням.
6. Нанесення розмірів. Оформлення конструкторської документації (формати, масштаби, лінії, нанесення розмірів).
7. Побудова тривимірних об'єктів.
8. Задання системи координат користувача.
9. Побудова об'єкта методом видавлювання.
10. Побудова об'єкта методом обертання.
11. Побудова об'єкта за допомогою використання Булевих операцій.
12. Моделювання об'єкта складної геометричної форми.
13. Побудова інженерних виглядів.
14. Побудова креслення технічної деталі.
15. Побудова креслення технічної деталі. Оформлення креслення.
16. Розрізи. Нанесення штрихування.
17. Використання блоків.

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
 

EngКАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"