Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Аспірантура та докторантура

E-mail Print PDF

 

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки проводить підготовку докторантів за спеціальностями:

131 "Прикладна механіка" ( Про програму, навчальний план, вступ, документи )

ПРОГРАМА основного вступного випробування до аспірантури зі спеціальності 131 "Прикладна механіка" Розділ «ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА»

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування до аспірантури зі спеціальності 131 "Прикладна механіка"

122 " Комп'ютерні науки" (Освітньо-наукова програма підготовки)

ПРОГРАМА основного вступного випробування до аспірантури зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки"

Програма вступного випробування до аспірантури з іноземної мови

ТЕМИ дослідницьких робіт аспірантів та здобувачів до здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою:

Грубич М.В. –«Комп'ютерне структурно-параметричне моделювання гвинтових поверхонь робочих органів грунтообробних знарядь» -  зі спеціальності 122  Комп'ютерні науки - науковий керівник професор Ванін В.В.

Лазарчук М.В. -  «УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СІВБИ СОЇ» зі спеціальності 131 Прикладна механіка - науковий керівник професор Волоха М.П.

Воробйов О.М. - «КОМП'ЮТЕРНЕ ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ҐРУНТООБРОБНИХ ЗНАРЯДЬ ЗАСОБАМИ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ» зі спеціальності 131 Прикладна механіка - науковий керівник .- доцент Яблонський П.М.

Лебедєва О.О. - «ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГАЛУЗІ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ» зі спеціальності 131 Прикладна механіка  - науковий керівник професор Вірченко Г. А.

Дисципліни, які проходять на кафедрі спеціалізації «Прикладна геометрія та інженерна графіка (05.01.01) в рамках ОП 131 Прикладна механіка (ОКР доктора філософії):

Д.т.н. проф. Ванін В.В. – "Геометричні методи моделювання поверхонь літака".

Д.т.н., проф. Ванін В.В. – «Теоретичні основи структурно-параметричного геометричного моделювання».

Д.т.н., проф. Вірченко Г.А. – «Геометричні засади оптимізації процесів проектування та виробництва літака».

Детально про умови вступу до аспірантури, терміни складання вступних іспитів, зарахування до аспірантури див. за посиланням

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ на 2023/2024 навчальний рік

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Прикладна механіка

Освітній ступінь доктора філософії

Випускова кафедра: Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

Кваліфікація: Доктор філософії з прикладної механіки

РНП для очної (вечірньої) форми здобуття освіти

РНП для очної (поза аспірантурою) форми здобуття освіти

РОбОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ на 2023/2024 навчальний рік

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма: Комп'ютерні науки

Освітній ступінь доктора філософії

Випускова кафедра: Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

Кваліфікація: Доктор філософії

РНП для очної (вечірньої) форми здобуття освіти

РНП для очної (поза аспірантурою) форми здобуття освіти


Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 році для здобуття ступеня доктора наук

Список документів для вступу на сайті аспірантури та докторантури

Вступ до докторантури

Після подання документів на вступ до докторантури на засіданні кафедри заслуховується наукова доповідь кандидата, розглядається план роботи над дисертацією та голосуванням (таємним або відкритим) робиться висновок про можливість завершення дисертації в термін перебування в докторантурі.

Вчена рада університету для подання приймальної комісії до докторантури розглядає висновки кафедри кандидатів для вступу до докторантури та приймає рішення про зарахування.

Зарахування до докторантури планується 01 вересня 2023 року.

Зразки документів:

Анкета докторанта

Характеристика наукового консультанта

Розгорнута пропозиція докторської дисертації

Розгорнутий план докторської дисертації

Заява

Список наукових праць


http://aspirantura.kpi.ua/

Адреса : Кімната 247, 1 корпус
Телефон : (044) 236-21-49
e-mail :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00

Last Updated on Tuesday, 26 September 2023 06:55